InformacjeUprawy

Zapas wody w glebie dzięki międzyplonom

W ostatnim czasie klimat ulega znacznej zmianie. Wiele osób zastanawia się, czy możemy jeszcze mówić o klasycznych czterech porach roku. Z tego powodu rolnicy odczuwają niedobór opadów, co w naturalny sposób ma wpływ na gospodarkę i rolnictwo. Jednym z rozwiązań, które mają zatrzymać wodę w glebie są międzyplony. Warto bliżej przeanalizować to rozwiązanie i zapoznać się z zaletami stosowania międzyplonów. 

Co to są międzyplony? 

Mówiąc o sposobach zatrzymywania wody w glebie związanych z międzyplonami, warto przede wszystkim ustalić czym one są. Krótko mówiąc są to rośliny, które uprawia się pomiędzy dwoma różnymi plonami. Mogą one być przeznaczone na kiszonki, siano czy zielonkę. Można także zostawić je do przeorania, w formie zielonego nawozu lub pozostawić jako mulcz. Jak wspomniano wcześniej uprawa międzyplonów ma bardzo duże znaczenie dla gospodarstwa. Nie tylko zatrzymuje wodę w glebie, ale także zwiększa jej aktywność biologiczną oraz żywność, a także pozwala na produkcję paszy dla zwierząt. 

Można wyróżnić trzy rodzaje międzyplonów: 

  • ozime – wysiewa się je jesienią, kiedy zbierze się główny plon, a zbiera wiosną przez zasianiem kolejnego plonu, pełnią one funkcję zielonej paszy, 
  • ścierniskowe – wysiewa się je końcem lata, a wykorzystuje jeszcze jesienią, 
  • wysiewki międzyplonowe – sieje się je razem z głównymi plonami w czasie wegetacji i pozostawia po zbiorze do jesieni. Warto jednak pamiętać, aby były to rośliny, które dobrze znoszą zacienienie. 

Warto zaznaczyć, że można tworzyć nieskończoną ilość mieszanek gatunkowych jeżeli chodzi o międzyplony. Każdy dobry, internetowy sklep rolniczy (https://www.zenox.pl) w swojej ofercie posiada zarówno gotowe mieszanki, jak i poszczególne składniki, które można samodzielnie skomponować. Zasiać można np. facelię, rzepę ścierniskową, gorczycę białą, żyto, rzepak itp. 

Wpływ międzyplonów na wodę gruntową

Wiele badań jednoznacznie potwierdza, że uprawa międzyplonu ozimego wpływa na zwiększenie zawartości wody w glebie. Dane statystyczne ukazują, że na polach, na których uprawiano międzyplon ozimy, ilość wody w glebie na wiosnę wzrosła o około 15 % w stosunku do pól, na których nie uprawiano międzyplonów. 

Naukowcy stwierdzają, że taki stan rzeczy wiąże się z kilkoma istotnymi czynnikami jak np.:

  • poprawienie porowatości i gęstości gleby, 
  • ograniczenie parowania wody w glebie, 
  • zwiększenie ilości materii organicznej w glebie, 
  • zwiększenie stabilności glebowych agregatów. 

Wyniki amerykańskich badań świadczą także o tym, że dziesięć lat systematycznej uprawy międzyplonów pozwala na zwiększenie ilości materii organicznej nawet o 15%.

Ponadto warto podkreślić, że międzyplony nie mają żadnego negatywnego wpływu na proces rozwoju roślin, które były uprawiana jako główny plon. Wniosek ten popiera wiele niezależnych przykładów. Badacze jednak zastrzegają, że widoczny i odczuwalny wpływ międzyplonów na stan wody gruntowej można dostrzec dopiero po kilku latach. Warto zastosować to rozwiązanie, aby przygotować się na postępujące zmiany klimatyczne.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Close